Anadolu Sağlık Merkezi   

Hakkımızda

Anadolu Sağlık Merkezi Akademisi bir Anadolu Sağlık Merkezi markasıdır.

Kurumun Sağlığın Merkezi olma vizyonuna hizmet eden Akademi Anadolu Sağlık Merkezi’nin bilgi ve uzmanlığını paylaştığı eğitimleri tek bir çatı altında toplamaktadır. 2005 yılında Anadolu Vakfı tarafından kurulan Anadolu Sağlık Merkezi’nin sağlık profesyonellerine, kurumlara ve halka yönelik düzenlediği farklı eğitimlerin buluştuğu Akademi, Tıbbi Hizmetler Direktörlüğü’nü temsilen 3 hekim, Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’nü temsilen bir hemşire ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nü temsilen 3 personelden oluşan kurul tarafından denetlenmektedir.

Johns Hopkins Medicine (JHM) ile eğitim ve kalite geliştirme programlarında işbirliği yapan Anadolu Sağlık Merkezi’nin eğitim markası Akademi’de sigara bırakma eğitminden, hijyen eğitimine kadar uzanan ve farklı hedef kitlelere göre şekillenen eğitimler verilmektedir.

Anadolu Sağlık Merkezi   

SAĞLIK PROFESYONELLERİNE YÖNELİK ORGANİZASYONLAR

Anadolu Sağlık Merkezi, sağlıktaki bilgi birikimi ve uzmanlığını diğer sağlık çalışanlarıyla paylaşma ve bilgiyi yayma amacıyla sempozyum, eğitim ve kongre çalışmaları gerçekleştirmektedir. Belirli sıklıklarla düzenlenen bu etkinlikler kurum kültürünün gelişmesinde ve çalışanların bilinçlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Anadolu Sağlık Merkezi’nde ya da farklı lokasyonlarda düzenlenebilen bu çalışmalar arasında düzenli olarak gerçekleştirilen onkoloji sempozyumları da yer almaktadır.

Anadolu Sağlık Merkezi   

KURUMLARA YÖNELİK ORGANİZASYONLAR

Anadolu Sağlık Merkezi, kurum çalışanlarında farkındalık yaratmaya ve sağlık bilincini artırmaya yönelik kurum eğitimleri gerçekleştirmektedir. Sindirim sistemi sorunlarından, duruş bozukluklarına, hijyen eğitiminden, sağlıklı beslenme eğitimine kadar uzanan bu eğitimler kurumların ihtiyaçları ve işyeri hekimlerinin yönlendirmelerine göre de şekillendirilebilmektedir.

Anadolu Sağlık Merkezi   

HALKA YÖNELİK ORGANİZASYONLAR

Halk sağlığının önemini bilen Anadolu Sağlık Merkezi halkın bilinç düzeyinin geliştirilmesi, bu sayede hastalıklardan korunulmasına katkı sağlanması için farklı il ve ilçelerde eğitim çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda daha fazla insana ulaşmak için dernek ve belediyelerle de işbirliği yapan Anadolu Sağlık Merkezi farklı il ve ilçelerde duyulan ihtiyaçlara göre eğitimleri çeşitlendirmektedir. Anadolu Sağlık Merkezi’nin halka yönelik eğitimler çalışmaları arasında özürlü çocuklar ve ailerine yönelik eğitimlerden, çocuk gelişimine, yenidoğan bakımından hijyen eğitimine kadar uzanan farklı konular yer almaktadır.

Anadolu Sağlık Merkezi   

ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ AKADEMİSİ KURULU

Misyonu

Anadolu Sağlık Merkezi hekimleri, hemşireleri ve diğer sağlık çalışanlarının hem diğer sağlık profesyonellerine hem de halka yönelik verdiği eğitimleri düzenlemek, geliştirmek ve denetlemek;
Bu sayede tek çatı altında toplanan eğitim organizasyonlarının daha tutarlı şekilde yürümesini sağlayarak Akademi Markasının güçlenmesine katkıda bulunmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Misyonu doğrultusunda yıllık hedefler belirlemek ve raporlamak,
 2. Yıllık hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim organizasyonlarını izlemek,
 3. Eğitim listesinin kurumun hedefleri doğrultusunda zenginleştirilmesini sağlamak,
 4. Eğitimlerle ilgili tıbbi konularda hekimlerle iletişime geçmek.
 5. Kurul’un bütçe yetkisi bulunmamaktadır.
 6. Misyonu doğrultusunda Anadolu Sağlık Merkezi’ndeki gelişim alanlarını tespit etmek ve bu konularda iyileştirme sağlanması için kalite iyileştirme takımları kurulmasını sağlamak. Yapılan iyileştirme çalışmalarınının takipçisi olmak.

Kurul Üyeleri

 1. Tıbbi Hizmetler Direktörlüğü’nü temsilen üç hekim,
 2. Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’nü temsilen bir hemşire,
 3. Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nü temsilen üç personel (bir müdür, bir uzman, bir uzman yardımcısı).
  1. Toplantı Sıklığı

   Anadolu Sağlık Merkezi Akademisi Kurulu ayda 1 kez toplanır.

   Raporlama

   Toplantı tutanakları, Kurul Sekreteri tarafından hazırlanarak incelenmek ve değerlendirilmek üzere Tıbbi Direktör’e sunulur. Tutanakların bir kopyası bilgilendirme amacı ile Stratejik Planlama ve Performans Geliştirme Müdürlüğü’ne gönderilir.